Penghu.info|澎湖知識服務平台

中西村張姓

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

張姓開基始祖為張秋上鼎灣社張氏世系表》載:「始袓張秋,生年不詳,卒於永曆19年(?-1665)。」推判張秋約生於萬曆晚期,約於崇禎年間遷澎。族人口傳係從金門遷來。
-
昭和時期張姓有三合院12間,即今中西村西寮1、3-4、14-16、18-21號。現居於社內20-6號的張振煌,係張秋9世裔孫。
-
《金門縣志.人民志》載:「張氏,黃帝子青陽氏之後,共有十四望,而以清河為著。張姓南遷入閩,有早在唐初及唐末者,有後在南宋及元初者。唐貞元間,隨牧馬監陳淵來浯者有十二姓,張亦其一,惟其裔無考。今浯之張氏,約有四系:青嶼張、宋末有張均正者,自泉州來浯。沙尾張,其始祖張山峯,明中葉,自同安、石潯遷浯,居於庵前;至清初,支孫名輝慶者,徙居沙尾。大嶝張,元末有張朝南者,自南安章文村遷來,卜居大嶝南尾,後改名陽塘。烈嶼張,係清中葉,自同安板橋遷浯,定居後宅。」
-
張姓徙澎始於祟禎年間,迄於乾隆初期,共21戶。分居於大赤嵌中墩嶼、港仔、通梁吉貝竹篙灣雙頭掛(今興仁里)、東石龍門港上鼎灣(今中西村)、媽宮豬母水(今山水里)、煙墩山(今前寮里)、花宅(今中社村)、水垵14社。
-
按澎島各聚落張氏,原籍不一:其中北山嶼大赤嵌社始祖張隱崇禎10年(1637)自漳州漳浦灶山埭頭頂遷澎;中墩嶼社始祖張寧,永曆晚期自金門來澎;港仔社始祖張金,康熙中期徙澎(原籍不詳);通樑社始祖張百祿、張千祥,乾隆中期遷澎(原籍不詳);吉貝社始祖張公,乾隆年間遷入(名諱、原籍皆不詳)。
-
另有大山嶼雙頭掛社始祖張尾涼,永曆初期自泉州南安石井鎮遷澎;東石社始祖張勇省,康熙中期自同安新店新園徙澎;龍門港社始祖張漢,雍正年間遷澎(原籍不詳);上鼎灣社始祖張秋,崇禎年間來澎;豬母水社始祖張志,康熙中期遷澎(原籍不詳);煙墩山社始祖張福、張孝,乾隆初期徙澎(原籍不詳);媽宮社南甲始祖張順,乾隆初期自金門徙澎;媽宮社南甲海頭始祖張春,清領晚期咸豐年間自漳州遷澎(原籍不詳);媽宮社東甲中云始祖張丁,光緒年間自福州來澎。
-
又有竹篙灣社始祖張公,名諱、祖籍皆不詳,約嘉慶年間遷澎;安宅社始祖張公(名諱不詳),康熙中期自金門來澎;水垵社始祖張亨、張公(名諱不詳),乾隆初期亦自金門遷澎。
-
總結澎島張姓移民共21户(馬公市7戶、湖西鄉3戶、白沙鄉7戶、西嶼鄉1户、望安鄉3戶),其中清領之前5戶、清領時期16戶。
-
昭和時期澎島張姓共有三合院大赤嵌社14間、中墩嶼社8間、港仔社12間、通梁社14間、吉貝社2間、雙頭掛社29間、東石社1間、龍門港社1間、上鼎灣社10間、媽宮社南甲水仙宮旁1間、媽宮社南甲海頭1間、媽宮社東甲中云1間、豬母水社6間、煙墩山社12間、竹篙灣社1間、花宅社l3間、網垵社後寮1間、水垵社7間、花嶼社1間、東吉社4間。
-
作者|蔡光庭老師
知識建檔|2017-11-25。知識更新|2023-07-14
修正建議回報