Penghu.info|澎湖知識服務平台

冬季的祭儀:過年

閱讀時間 ── 約 4 分鐘

除夕的前1日澎人都要拜天公,通常漳裔居民會較泉裔居民早一日;過年前的拜天公與天公生的儀節並無太大差異,但是供品中必須有一塊粿(年糕)及「牽」、「圓」各36個。牽、圓可用麵粉蒸也可用枋片糕製成,但一律要以食用染料染成喜氣的紅色;牽是8公分左右的長條狀物,類似市面上常見的「元宵」,其上用粿印(印糕餅的木模)印上金錢等吉祥圖案,圓則是直徑5公分左右,其中央突出若乳頭。牽是每一層三條,橫豎相間疊放,視供桌大小可分二或三堆;圓則是五個圍成圈,其上再置一個,俗稱「五腳圓」,共分六堆;晚近已簡化成各12個。因為天公是唯我獨尊的神界帝王,拜過的年糕及牽、圓可在除夕時分割再祭拜神佛祖先。因此一般狀況下很難吃到新鮮柔軟的年糕,都是蒸好數日後經過煎或炸的加工品。
-
胡建偉所述過年時「做年糕相送」,似乎值得商榷。實際上澎湖的新喪之家禁忌在年節時炊製各類年節糕點(例如粽子、菜包、年糕等),僅有體貼的親友或鄰居會贈送,粽子、菜包等物平常的家戶在過節期間可以互贈,唯有年糕因係要經過數日的祭拜才能開始食用,因此親友以此相送似乎不太可能。七美地區在過年或其他節日時製作「籤粿」,「是將蕃薯籤泡軟、煮熟後搗成泥,包在米或麵粉皮做的薄皮內,捏成包子形狀,再蒸熟」;也有以玉米碎粒與糖相混,代替蕃薯籤蒸成的粿,稱「番麥粿」,同樣可用於年節祭祀。
-
除夕日極為繁忙,下午要「辭年」,還要祭拜地基主、好兄弟、祖先。在辭年之前婦女要以紅、綠二色的紙分做花蕊與花葉,以香腳為花莖糊一朵春花;男子則要在門窗上貼上春聯,同時將廳門上方樑下所貼的「玉皇大帝」(漳裔居民寫「三官大帝」)及灶頭牆壁所貼的「司命灶君」紅紙撕下,並換上新寫的。辭年時的供品包括切下四分之一的年糕,略取數個牽、圓(以雙數為度),「春飯」(即其上插春花的飯)一碗,以及牲禮、金紙、炮竹等物;排香案朝外拜,一方面感謝舊的「年」一年中的辛勞,並期望新的「年」能帶來好運。春飯拜過移置神案上,若過年後飯上發霉,即預示新的一年雨水充足,若春飯呈現乾硬的狀態,則預示該年可能缺水乾旱。
-
西嶼的春飯除春花外,另加生雞蛋一顆,此外飯旁還須置以紅紙上下各圍一圈的青蔥一束,俗稱「過年飯」。
-
除夕祭拜祖先的食物極為豐盛,拜過的供品即是年夜飯的盛宴,也要加上一角年糕以及牽、圓。通常要表示與祖先一同過年之意,因此除夕祭祖多於黃昏時才開始,祭拜時間也儘量延長。祭拜祖先時(拜門口同樣)所燒的紙錢中有「更衣」,希望祖先能「換衣換襖」,有新裝歡度新年
-
拜過祖先後全家團圓,圍爐吃年夜飯,飯後守歲;除夕夜全家要燈火通明,每個房間的燈都要徹夜點亮。神明祖先前要供上過水汆燙的香菇、木耳、金針、碗豆等菜碗,年初一即以此數種素菜與麵或冬粉合煮為早餐。
-
資訊引用|《續修澎湖縣志(卷十三)|宗教志》
短網址|penghu.info/s/2V2
知識錯誤回報


隱藏資訊

除夕,家家守歲,與內地無異。惟是夕以滾水炮青菜盛以磁碗,簪春花其上,供在神前,謂之長命菜,又謂之隔年菜。又煮白飯一盆,亦插春花其上,供在神前,謂之壓年飯,以為明年豐歲之兆。各家不論貧富,俱宰雞煮肉,團年祀祖。祭畢,闔家男女老少俱同一席圍飲,置火爐於席下,圍住飲酒,謂之圍爐。又做年糕相送,謂之『一年高一年』。其糕一塊,約有二、三十斤重,俱以糯米粉為之。此澎湖之俗也

胡建偉所述之過年習俗林豪因之,但是與四、五十年的澎湖年俗在細節上小有差異。