Penghu.info|澎湖知識整合平台

赤馬村

資訊上傳日期|2017-02-21

舊名、別名|緝馬灣
-
赤馬村古名「緝馬灣」,其地名之由來,陳憲明教授認為:「原地名緝馬灣應該是指該地先民曾在海灣使用緝仔網捉魚的意思,所以「馬」字只是口語「緝仔」尾音的借用字而已。另《臺灣地名辭書‧卷六澎湖縣》的解釋,認為依當地人臺語發音推敲「緝仔」或「戚仔」諧音,為沿海地區之牡蠣或岩生貝類之殼的閩南語發音,「緝馬」發音與之相似,故其名稱來由,應與此亦有相關。而緝馬灣之轉稱為赤馬村,陳憲明在同篇文章中亦有其看法,認為是村名結合了住民的生活變化,取村廟之「赤」字與古地名之「馬」字,合而為赤馬村
-
本村先民之蔡姓鄭姓顏姓,據李紹章撰述之《澎湖縣誌》記載,竹灣、赤馬蔡氏其祖先於明末清初之際,自金門遷來。鄭姓祖先鄭彩,於康熙初年由金門遷徙至白沙通梁,後再遷至西嶼緝馬灣顏姓祖先叔侄三人則由金門遷入白沙定居,其侄後分居至西嶼,子孫傳布繁衍,故赤馬地區亦有其裔居住。另據《澎湖紀略》記載可知,即本村於清領時期屬西嶼,以緝馬灣社為名。村中曾設有小藥舖一家,經營藥草生意。日治時期稱為西嶼澳緝馬灣鄉,隸屬西嶼澳務署管轄,之後行政區域屢有變動。戰後本村稱西嶼鄉赤馬村迄今。本村位於西嶼南端內垵村之北,居民農漁業並行,其中耕種面積占全村土地的三分之二。
-
資訊引用|《續修澎湖縣志(卷二)|地理志》
知識錯誤回報


隱藏資訊

輯馬澳:去竹篙澳僅有五里許,此澳盡處,對過通梁山,有一門曰吼門,流水湍急,船罕出入。

臺灣府志《蔣志》 / 蔣毓英、季麒光、楊芳聲|


一曰輯馬灣澳在西嶼之南。北風寄泊之地。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


一曰輯馬灣澳在西嶼之南。北風寄泊之地。

重修臺灣府志《周志》 / 周元文、宋永清|


緝馬灣至媽宮水程十五里


又各嶼之中各澳在焉【澳者,就可泊船之處而言】...一曰緝馬灣澳【在西嶼之南,北風可寄泊】

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


緝馬灣澳〈距大果葉北旱程二里。澳內北風時可寄泊。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


緝馬灣澳:在廳治西水程十在裏;西嶼之南。北風可寄泊。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


西嶼澳:⋯緝馬灣社(距廳治水程三十二里)....西嶼緝馬灣社:小藥鋪一家....販賣咸魚往台換雜糧鋪(嵵裡社一家、緝馬灣社一家)

本村於清領時期屬西嶼,以緝馬灣社為名。


酉嶼澳:.....、緝馬灣社(水程十五里)


隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結 隱藏連結