Penghu.info|澎湖知識服務平台

玉蓮寺

閱讀時間 ── 約 7 分鐘

隱藏資訊
  • 宗教類別|佛教
  • 主祀神祇|觀世音菩薩
  • 登記狀況|已登記

隱藏資訊
  • 普渡|農曆7月15日

隱藏資訊

七美鄉玉蓮寺
-
七美鄉玉蓮寺是東湖村西湖村所共同擁有的宮廟,位於西湖村山腳仔6鄰38號。據傳七美鄉於清代原本只有吳府宮東湖村西湖村居民因為距離遙遠,後來請示吳王爺分出香火,至西湖村建玉蓮寺。然而,明治32年(1899),社寺廟宇調的資料顯示,大嶼七美)的觀音佛祖廟建築物有18坪,用地共有80坪,興建年代不詳。 玉蓮寺於清代稱為觀音佛祖廟,詳細的建寺年代難以查證,但在玉蓮寺的後殿懸掛「惠慈廣庇」匾,匾額所刻的年代為道光甲午年,即道光14年(1834),故該寺建廟當在道光14年左右。陳知青言:清道光7年(1827)年興建一間供奉大慈大悲的觀音菩薩廟保佑之, 不知道光7年其根據為何。
-
大正15年(1926)觀音廟曾經發起改建,《澎湖廳報》大正15年4月29日刊載:指令高警保第1117號,望安庄大嶼觀音廟修繕募集,自大正15年4月29日至大正16年4月28日為期一年。預計募集金額950圓,募集者臨濟宗布教師兼廟守張碾張碾曾於二次戰後擔任七美鄉鄉長,日治時期張碾除了是臨濟宗布教師兼觀音廟廟守之外,也同當時馬公齋友呂豪傑等有所往來,亦加入南瀛佛教會為通常會員。 昭和12年(1937),南瀛佛教會的寺廟調查,玉蓮寺仍稱為觀音廟,位於望安庄大嶼4536號番地。 七美觀音廟改名為玉蓮寺,應在二次戰後1945年-1978年之間。
-
玉蓮寺於昭和10年(1935)民國42年(1953)民國79年(1990)各重修過一次,民國82年8月又修建一次,並舉行入火大典,在廟前廣場放置「七星爐」。 玉蓮寺以觀世音菩薩為主神奉祀於後殿,中殿為施文慶大王、周清王二王與池永生三王。玉蓮寺組織成員有董事長(頭家)一人以及建設主任、總務、會計、廟祝各一人,老大由五甲各推一人,共五人及委員十餘人各執所司,共同掌理寺務。 玉蓮寺內部劃為兩區,前為道壇,後為佛堂。 二次戰後,玉蓮寺成為諸神匯集之廟,與日治時代俱備正信佛教臨濟宗布教所的性質變化甚大。
-
作者|許玉河老師
-
位於西湖村山腳仔的西面,島上居民大多以海為生,為保障生命財產安全,於清道光7年(1827)年興建一間供奉大慈大悲的觀音菩薩保佑之。供奉觀音菩薩,每年農曆二、六、九月的十九日為祭拜日子。
-
玉蓮寺是東湖村西湖村所共同擁有的宮廟,位於西湖村山腳仔六鄰三十八號。原來的七美鄉只有吳府宮一間闔境廟,但東湖村西湖村居民因為距離遙遠,後來請示吳王爺分出香火,至西湖村建玉蓮寺。玉蓮寺詳細的建寺年代難以查證,但在玉蓮寺的後殿懸掛「惠慈廣庇」匾,匾額所刻的年代為道光甲午年,即道光14年(1834),故該寺落成年代當在道光14年以前。
-
玉蓮寺於昭和10年(1935)民國42年(1953)民國79年(1990)各重修過一次,民國82年八月又修建一次,並舉行入火大典,在廟前廣場放置「七星爐」。玉蓮寺以觀世音菩薩為主神奉祀於後殿,中殿為施文慶大王、周清王二王與池永生三王。
-
理廟中有關建設、收支、以及各種廟會慶典等大小事務。組織成員有董事長(頭家)一人以及建設主任、總務、會計、廟祝各一人,老大由五甲各推一人,共五人及委員十數人,各執所司,共同掌理寺務。玉蓮寺雖然以佛寺為名,但實際上是為民間信仰的廟宇,將內部劃為兩區,前為道壇,後為佛堂。
-
日治時期,玉蓮寺稱為觀音廟,大正15年(1926)觀音廟曾經發起改建,《澎湖廳報》大正15年4月29日刊載:指令高警保第1117號,望安庄大嶼觀音廟修繕募集,自大正15年4月29日至大正16年4月28日為期一年。預計募集金額950圓,募集者臨濟宗布教師兼廟守張碾張碾曾於二次戰後擔任七美鄉鄉長,日治時期張碾除了是臨濟宗布教師兼觀音廟廟守之外,也同當時馬公齋友呂豪傑、觀音亭住持蔡德修等有所往來,亦加入南瀛佛教會為通常會員。其次,日治時期,不論是馬公觀音亭或是城隍廟皆曾創立鸞堂扶鸞濟世,七美扶鸞的源頭若非來自於城隍廟就是來自於觀音亭。依據森法殿副主委邵樹目(1941年生)先生所述,扶鸞持續至1970年代初期,然鸞筆沙盤今不復見。
-
作者|許玉河老師
-
七美鄉玉蓮寺史蹟簡介
-
本寺於道光甲午年間落成,主神為「臨水夫人」,供奉觀音佛祖、代天巡狩等神明。
-
本寺自建基以來歷經日据時代之管制,懸而陳舊失修。迨至台澎光復伊始,初次整修於民國三十七年間完成。復於民國七十八年因年久未修,諸信徒建議整建,遂著手募款,同年農曆六月二十六日動土鳩工,歷時四年餘,於民國八十二年農曆十月初之日入廟。
-
此間仍繼續興工,善信踴躍捐款。重建促進委員會盡心獻力企劃督導,至民國八十六年農曆八月十八日建醮落成。並蒙旅台鄉親暨本鄉各廟神堂,各角落民眾等,組團參與落成大典之各項活動,場面熱烈輝煌。本寺全体委員感表衷心銘謝感戴萬千。謹此簡識,永誌留念。
-
玉蓮寺重建促進委員會
-
董事長陳德元暨全體委員謹啟
-
玉蓮寺重建委員會
-
乩童呂勝家 董事陳德元 建設主任陳天送 建設帳務許進旺 總務許清雲 會計呂清田法師組長陳俊德 法師副組長許福教 法師副組長朱清滾 委員許友財 許明財 許友義 許度 許進徒 許共 許明陣 許級 許金泰 許振民 陳進珠 陳萬乍 陳金茂 呂理極 吳烏乙 吳改 邵遷棧 顏鈺 邵有平 張素忠 呂萬柄 呂明廣 呂建諒 呂俊德 許騏一
-
中華民國八十七年六月二十六日
知識錯誤回報