Penghu.info|澎湖知識服務平台

龍傘無出山,白馬無掛鞍

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

「龍傘無出山」,意指緝馬灣牛心山,其外型有如天子、后妃出巡時遮陽之華蓋–龍傘,然而其山勢終究太低,高不過其他山頭。「白馬無掛鞍」,亦為白馬崎之馬頭朝南向外,但是白馬卻無馬鞍。此句俗諺指涉,地方風水有所不足,難以出頭做大官。
-
日治時期昭和10年(1935)5月《詩報》第104號,刊登西嶼庄竹灣鄉先賢蔡子聘所做西嶼八景。西嶼八景涵蓋上述的牛心山與白馬崎
-
內垵白馬
-
生成白馬向南方,首大毛長似虎狼;
-
變態風雲形不改,天然一幅對山羊。
-
牛心曉望
-
初升曉日照山岩,碧翠雲霞七寶凾;
-
踏險登高憑遠望,來來往往展風帆。
-
白馬崎有一座濟安宮,建於乾隆時期,原名西嶼義祠乾隆30年(1765)九秋二十三日,颶風陡發,浪同山湧,擊碎通洋船隻,數不勝指;而灣泊於澎湖西嶼外塹被難者,不下三十餘船,淹斃人口至一百二十餘人之多。這一次秋颱造成商民淹斃120餘人的慘案。通判胡建偉遂於白馬崎建一義祠祭祀亡故者,並立石記其事,石碑今猶存於濟安宮左側。爾後,地方人士重修西嶼義祠,並更名為濟安宮濟安宮除了奉祀萬善爺、土地公與奉祀白馬郎君(騎馬將軍)。白馬郎君手的形象手牽白馬,奉祀於濟安宮龍邊。此白馬郎君之由來,為地方上對此次風災之轉化與想像而產生:
-
「……賑災之船隻因風勢強勁而至此海灣避難,船隻上亦載乘官爺及其隨乘之白馬,但因風勢強勁形成大海浪導致全數船隻覆沒,船上一百二十位官差均罹難,僅存官爺之白馬,經潮水沖至此坡獲救,但白馬上岸只見主人之鞋子而未看見主人,因而傷心躍入水中殉主,故村民將此馬之屍體葬於此處,為悼念白馬忠心護主的精神,加上此坡地是一風水佳地,始命名為白馬崎。」
-
白馬崎附近海岸原本沙灘綿延,然因築港等因素,沙灘流失。牛心灣附近的海岸與沙灘,也因興建停車場,自然景觀人工化。兩者已不復昔日西嶼八景之勝。
-
#此則諺語由許剛毅老師講述
-
#參考資料
-
許有志編,《藝術與人文研究調查:內垵社區田野調查》,2002年
-
胡建偉,《澎湖紀略》,https://tcss.ith.sinica.edu.tw/search-art-TS0000013346.html。
-
澎湖知識服務平台,〈西嶼八景蔡子聘〉,https://penghu.info/OB1E10EF7723062A3188
-
作者|許玉河老師
知識建檔|2024-07-08
修正建議回報