Penghu.info|澎湖知識服務平台

西嶼八景蔡子聘

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

西嶼八景蔡子聘
-
清代澎湖八景之一有西嶼落霞。日治時期昭和10年(1935)5月《詩報》第104號,刊登西嶼庄竹灣鄉先賢蔡子聘所做西嶼八景。西嶼八景分別為內垵石觀音山內垵白馬坡、蟳廣甘泉、內塹漁火、牛心曉望、龜頭觀釣、煙墩晚眺與大池魚躍。蔡子聘亦是竹灣得善堂第一代的鸞生,並著造《省悟新篇》一書。西嶼八景部分文字不明,殊為可惜。上述八景多集中在內垵竹灣。昔日為澎湖廳所稱道的蟳廣甘泉,潺潺依舊。內塹漁火則有外塹燈火取而代之。
-
石觀音山
-
石蓮座上一觀音。羅𠏉隨身十八臨。
-
鳥住山頭天造就。古來縱美不如今。
-
內垵白馬
-
生成白馬向南方。首大毛長似虎狼。
-
變態風雲形不改。天然一幅對山羊。
-
蟳廣甘泉
-
山名蟳廣劇咸宜。水秀味甘四海知。
-
縱有廉泉來對峙。亦難媲美此希奇。
-
內塹漁火
-
重重□□耀輝煌。疑是江邊螢火光。
-
□啞櫓聲聞斷續。漁歌唱和錦帆張。
-
牛心曉望
-
初升曉日照山岩。碧翠雲霞七寶?。
-
踏險登高憑遠望。來來??展風帆。
-
龜頭觀釣
-
肩荷竹筌手執竿。垂絲下釣一蝦丸。
-
帶□而上因貪餌。□此游魚實可歎。
-
煙墩晚眺
-
山含落日照蒼天。五彩雲霞景色妍。
-
魚躍烏飛爭宿處。牛羊來下捲塵煙。
-
大池魚躍
-
草溢池塘水溢陂。洋洋游泳劇參差。
-
有時躍沼如飛烏。無慮無憂任所之。
-
作者|許玉河老師
短網址|penghu.info/s/0GW
知識錯誤回報