Penghu.info|澎湖知識服務平台

太武山

閱讀時間 ── 1 分鐘內

太武一名源於福建的「太姥」創世傳說,「太姥」又名「太武」、「大武」。太武山是澎湖本島第二高山(第一高山是拱北山,又名大城山,高52公尺)。此山是湖西鄉水源的重要來源之一,流水北經西溪村入海,南經林投村入海。目前是軍事營區所在,常人不得接近。
-
文獻引用|《臺灣地名辭書(卷六)澎湖縣》
短網址|penghu.info/s/0YR
知識錯誤回報


隱藏資訊

登太武山高會四川藩司(號發吾)蔡守愚(同安人):縹緲奇峰亦壯哉!登臨況複有群才?十年馳騁餘雙眼,萬事浮沉共一杯。日照山嵐呈錦繡,雲收海氣起樓台。與君同約知何日,為報暮鐘且莫催(澎人多以此詩為勉亭胡別駕作。近閱「百一齊詩集」,乃前明方伯蔡發吾舊句。所稱太武,系浯嶼鎮山,其上有十八奇諸勝。澎湖亦有此山,故傳聞之誤耳。明鼎革後,侍御盧若騰流寓來澎,隱此山下,舊有「太武游仙詩集」,今亡)


在大山嶼林投澳太武社後,距廳治十四里。三峰圓秀,大小相伯仲。俗以大太武、二太武、三太武名之。大太武在北最高,東北舟來,先見陰、陽嶼,次見此山。山頂石多蠣房殼,理亦難解。明鼎革後,同安盧尚書若騰遁跡來澎,居此山下,卒塟山南,墓址尚存。