Penghu.info|澎湖知識服務平台

龍門蘇姓

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

同義詞彙|龍門村蘇姓
-
蘇姓開基始祖為蘇名德,初遷湖西社,傳至3世有裔孫蘇文(生於雍正2年,卒於乾隆56年,1724-1791)、蘇超(生於雍正5年,卒於乾隆27年,1727-1762)兄弟,乾隆初期徙龍門港,今龍門村蘇氏即其裔孫。
-
龍門村蘇氏開基祖牌內文載:「始祖蘇名德,生於永曆3年,卒於雍正2年16491724)。」推判蘇名德鄭氏時期湖西
-
湖西村蘇氏祖宅在今湖西村22號,惟昔日三合院已拆除,裔孫或徙台,或入贅西寮陳姓。現居於湖西村39號的陳姓裔孫陳守文口述:「其祖父蘇上,即蘇姓裔孫,入贅曾祖妣,故其叔公輩或姓陳、或姓蘇。」惟蘇姓叔侄輩皆已徙台,故今湖西村已無蘇姓居民。
-
昭和時期龍門村蘇氏有三合院3間,居東南甲(今龍門村90號)、西南甲(今龍門村108、144號)。現居於龍門村,民航局馬公航空站退休的蘇佳績,即係蘇名德9世裔孫。
-
考澎島蘇姓尚有豬母落水紅毛城吉貝花宅諸社。豬母水始祖蘇罕、蘇熙伯,永曆初期自浯江蔡店徙澎(桶盤村蘇氏係其支系);紅毛城始祖蘇恩賜,康熙中期自漳州海澄(太江)徙澎;吉貝始祖蘇斈,乾隆初期徙澎(原籍不詳);花宅始祖蘇水,咸豐年間自泉州同安徙澎。
-
故澎島諸蘇氏原籍不一,或自浯江,或自漳、泉。
-
作者|蔡光庭老師(2024)
修正建議回報


▲隱藏連結