Penghu.info|澎湖知識服務平台

王安瀾

閱讀時間 ── 1 分鐘內

鐵線尾(今鐵線里)人,曾進縣學為庠生(季才),平生謹飭自守,謹慎交遊,不貪求苟取。喜歡勸人息訟,又好面折人過,然而眾人多服其公。居家常以禮法訓兒孫,長子王雲鵬頗能體行父志,事繼母盡孝。王安瀾成為庠生之後更積極修善力行,澎湖廳蔣鏞議修文石書院時曾被延請主持募捐,又和東衛呂作屏一同視察工程而勞瘁成疾,一直到五賢堂、文昌祠、魁星樓次第告成之後,才告歸養病(林豪 1893:236-237)。
-
文字引用|馬公市各里人文鄉土叢書。
知識建檔|2017-11-28。知識更新|2021-02-08
修正建議回報


▲隱藏資訊

王安瀾,嵵里澳鐵線尾社人,邑庠生。生平謹飭自守,仁孝友恭聞於時。交游取與,未嘗一苟且。處鄉閭,多勸人息訟;察人有奸詐,面斥之不少阿。以故安瀾在時,嵵里數社奸宄斂跡,化爭競為和睦。居家嚴,諸兒孫繩以禮法,毋敢犯。長子雲鵬,克體父志。母早歿,事繼母盡歡。少年敦行積學,游庠後修善益力。以是非質者,一秉公道以巽詞解之,眾怒輒平。於善事尤加致意;值書院議修,澎廳蔣鏞延主募務,複與諸生呂作屏同視工程,矢勤矢慎,勞瘁成疾。五賢祠、文昌堂、魁星樓皆次第告成,雲鵬始告歸養病。噫!讀書期在利世,善行非以沽名;若安瀾父子,可謂有功於名教矣。


鐵線尾人;庠生。謹飭自守,交游取與多不苟。處鄉閭,勸人息訟,好面折人過;人服其公,奸宄斂跡。居家嚴,諸兒孫繩以禮法,毋敢犯。長子雲鵬,克體父志,事繼母盡歡。少年敦行積學,游庠後,修善益力。以是非質者,一秉公道,以巽詞解之,眾怒輒平。值書院議修,澎廳蔣鏞延主募務,與呂作屏同視工程,矢勤矢慎,勞瘁成疾。五賢堂、文昌祠、魁星樓皆次第告成,始告歸養病。


▲隱藏連結