Penghu.info|澎湖知識服務平台

空殼嶼

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

舊名、別名|空殼礁
-
空殼嶼相關地理位置在姑婆嶼西南方約6公里處,小門嶼北方約4公里處,地形屬於玄武岩之浮水岩礁,礁上沒有土壤與植物存在,空無一物而被稱為「空殼」,漲潮與退潮島嶼面積相差約二分之一,附近潮水帶來豐富獨浮游生物,大魚經常出沒,是理想的磯釣場;也是天然紫菜的主要產地,由赤崁村擁有採收權。
-
空殼嶼彷彿是被遺忘蒸發的島嶼,在日據時代沒有列入64島之中,在縣政府委託的澎湖縣島嶼數量研究案中,所列90島也未被提及,而其面積與高度之大,遠望均清楚可見,明顯達到國際海洋公約所列島嶼條件,被列為島嶼應無多大爭議,因此強烈建議盡速列入澎湖群島之ㄧ。
-
作者|洪清林老師
-
地形屬岩礁,礁上沒有一片泥土,更談不上有一絲草,所以「空殼」礁,就此成名。位於姑婆嶼西南方,小門嶼北方。是赤崁村自然紫菜養殖區,產權歸屬赤崁村公產管理委員會,沒有列入澎湖64個島之中。
-
資訊引用|《臺灣地名辭書(卷六)澎湖縣》
知識錯誤回報


隱藏資訊

空殼嶼:此嶼並無水利,又無土產,若剩一空殼,故土人呼為空殼,言百物皆無也。

臺灣府志《蔣志》 / 蔣毓英、季麒光、楊芳聲|


空殼嶼(此嶼百物皆空,故土人因目之)

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


空殼嶼至媽宮水程三十五里


其旋繞於大山嶼之右者,...空壳嶼【不生一物】

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


空殼嶼〈此嶼一物不生,在西嶼小門澳東北。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


空殼嶼:在廳治北水程五十五里。不生一物,故名。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


空殼嶼(距廳治水程三十六里)


大山嶼西北:......空殼嶼(三十六里,「府志」云:不產一物,故名)