Penghu.info|澎湖知識服務平台

布袋港

閱讀時間 ── 1 分鐘內

位於望安島東部,距中社村落約1公里。該港為一天然的灣澳,北有長塭仔、東有鯉魚山為屏障,灣口面向東北方,寬僅200餘公尺,因形勢極佳,是昔日中社村水垵村帆船的泊靠地。現已淤淺不再使用,但仍殘留石砌碼頭一段(亦稱東碼頭,為中社帆船專用)。另在港灣的西岸,昔日曾稱為「水垵碼頭」,係供水垵村帆船停泊者。目前該處已由私人闢為魚塭,並建休閒小屋,經營遊憩服務業。
-
文獻引用|《臺灣地名辭書(卷六)澎湖縣》
修正建議回報


隱藏資訊

一曰布袋澳在八罩嶼北。其形外狹內廣,如布袋狀;故名。

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


一曰布袋澳在八罩嶼北。其形外狹內廣,如布袋狀;故名。

重修臺灣府志《周志》 / 周元文、宋永清|


又各嶼之中各澳在焉【澳者,就可泊船之處而言】...一曰布袋澳【在八罩嶼北,外狹內廣,狀如布袋】

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


布袋嶼澳〈在八罩北,外狹內寬如囊。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


布袋澳:在廳治南水程五十里;八罩嶼北。外狹內廣,狀如布袋。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


▲隱藏連結