Penghu.info|澎湖知識服務平台

草嶼

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

隱藏資訊
  • 01|海岸線長度|1.5273公里 (總督府第39統計書)
  • 02|滿潮面積|0.1234平方公里 (總督府第39統計書)
  • 03|乾潮面積|0.1974平方公里 (總督府第39統計書)

杜臻《澎湖臺灣紀略》中提及「草嶼沉礁」,應即指今之「草嶼」。它位在貓嶼稍東南方約1公里處,包括二岩礁,北方稱草嶼,南方稱南塭。二礁之間,有許多暗礁呈直線排列。二礁合計周圍1.527公里,面積12.34公頃,退潮時則增為19.74公頃,主礁在北,其最高點為19公尺。
-
草嶼係一玄武岩小方山狀小嶼,周圍海蝕台甚發達,由地表向海側緩傾,逐漸沒入海中,證明最近輕微之地盤上升。自北端最高點向南逐漸降低,其南端遂沒入海中,所以草嶼係一傾動地塊,傾動方向乃由北向南。
-
草嶼島上土壤層雖不厚,卻留有耕種之痕跡。亦是候鳥棲息繁殖之處,早年為海、空軍的靶場,近年來附近的貓嶼被劃為「海鳥保護區」,但草嶼並未被納入,故目前仍為海空軍船艦的炸射場,經常炮聲隆隆,驚擾附近的鳥群。
-
根據澎湖鳥會的調查記錄,每年都有保育類鳥種蒼燕鷗在此海岸邊緣帶產卵繁殖,紅尾伯勞每年亦有大量的族群過境棲息;其它鳥類如澎湖小雲雀及岩鷺亦經年有在本島繁殖的紀錄。從島嶼平坦的地勢與燕鷗棲息環境來看,草嶼極適合成為燕鷗的繁殖棲地,然由於長期的炸射干擾下,眾多燕鷗怯步,如小燕鷗、鳳頭燕鷗曾企圖在本島繁殖,但之後都離巢而去,殊為可惜。
-
資訊來源|望安鄉
-
草嶼位在貓嶼東南方約1公里處,包括二岩礁,北方稱草嶼,南方稱南塭。二礁之間,有許多暗礁呈直線排列。二礁合計周圍1.527公里,面積12.34公頃,退潮時則增為19.74公頃,主礁在北,其最高點為19公尺。草嶼係一玄武岩小方山狀小嶼,周圍海蝕台甚發達,由地表向海側緩傾,逐漸沒入海中,證明最近輕微之地盤上升。自北端最高點向南逐漸降低,其南端遂沒入海中,所以草嶼係一傾動地塊,傾動方向乃由北向南。
-
資訊來源|臺灣地名辭書(澎湖縣)
知識錯誤回報


隱藏資訊

轉而南,則花嶼也,草嶼也。(二嶼相連,澎山無草木,二嶼頗有,故以花、草名。)...或渺然滄海一粟如(船帆嶼、草嶼、後埭嶼、姑婆嶼是也)

臺灣府志《高志》 / 高拱乾|


其旋繞於大山嶼之右者,曰鎮海嶼、...、花嶼、草嶼

臺灣志略 / 尹士俍|中卷(山川景物)|


草嶼〈在貓嶼南。澎島鮮草木,此頗有之,因名。〉

重修台灣縣志 / 魯鼎梅、王必昌|


草嶼:在廳治西水程八十里。

續修臺灣府志《余志》 / 余文儀|


草嶼(距廳治水程七十里。通志云澎湖諸嶼惟二嶼青蔥,故以花草名焉)


大山嶼西南:......花嶼(六十里,有漁戶)、草嶼(七十里。「通志」云:澎湖諸嶼,惟二嶼菁蔥,故以花草名)


隱藏連結