Penghu.info|澎湖知識服務平台

將軍廟重修敬立落成碑記

閱讀時間 ── 約 2 分鐘

▲隱藏資訊

隸屬空間|將軍廟
石碑刻文|
-
廟宇之設,由來久矣。自周秦而下歷代皆有。唐宋始盛大都,其人精忠貫日,功業堪故立廟,以崇其德而報其功者也!
-
考李將軍乃明末遺臣,於永曆十五年春隨鄭成功,將兵二萬五千戰艦數百艘,由金門灣出發討清伐澎,一鼓作戰、攻克澎湖,受命鎮此嗣,後復有清兵來寇,將軍當先奮勇抗敵,終至成仁。其忠君愛國之忱,真堪流傳千古!我澳民為崇敬其忠貞報國之偉大民族精神,之所共仰。奇哉!將軍竟於永曆十八年春,英靈赫濯,大顯神機,親自採取木材及金身來澳,在木材上隱約有「將軍」字跡以示民眾。衆視者咸祿其靈應非常,立即草創斯廟,以崇祀以顏。其廟曰「將軍廟」,於每年農曆三月朔為將軍之祭日,按時祭祀,以延其功德。迄今數百載,香火不衰。
-
溯自建立而後,年久代湮,屢受風雨之飄搖,兼遭累次之兵燹傾圮,有觀瞻殘缺。澳民觸景興懷、傷心慘目,不忍任其墟廢,故決意有以新之,乃聚澳民、鳩資七村,於民國四十一年桐月興工,至民國四十六年梅月竣工。是役也,雖謂澳民之竭誠,實藉神靈之顯赫,從此廟貌煥然一新,頗壯觀瞻。神所憑依其在斯乎?甚矣!將軍忠貞不忒之精神,迄今猶在。閭閻傳誦,足供觀感。真堪為民族正義楷模!爰是泐諸石碑,以誌不朽,並載本廟由來之顛末及樂捐之芳名,為後人垂鑒。是為記。
-
資訊引用|《望安鄉志》、斷句補充|吳令丞
知識建檔|2017-11-22。知識更新|2020-12-31
修正建議回報


▲隱藏連結