Penghu.info|澎湖知識服務平台

港仔川

閱讀時間 ── 約 3 分鐘

民國82年(1993)澎湖防衛司令部宋川強中將(19921994),整建菜園師部南方濕地,「勤耕深鑿,圍堤築壩」先後開闢開元湖與惜源湖,設三座拱橋:至真、至善、至美,並將此地命名為雙湖園,原本屬於「菜園段」的土地也變成「雙湖段」。然對菜園人而言,由鴉片井周遭源源不絕流出的泉水,所形成的溪溝注入菜園海灣,本名為港仔川。茲將開元湖與雙湖園碑記抄錄於下:
-
〈開元湖闢建記要〉
-
綠化澎湖為軍民長久以來共同心願,為達成此一目標,軍民曾投注極大心力,然囿於地區水源不足難期有成,駐軍官兵為克竟全功,乃廣闢水塘作為苗木灌溉之源,經勤耕深鑿,圍堤築壩,使原荒草蕪雜之窪地聚水成湖,復以玄武岩片砌飾三座典雅拱橋,並沿湖鋪設小徑,綴以蒼鬱林木,湖光綠影蔚為綺麗景觀,現已成為靜謐優美之湖濱公園,因本湖乃兵工闢建之首座人工湖,為使人們之其來由,乃以開元命名,並於湖成之日,特鐫數語誌念。
-
澎防部司令官陸軍中將宋川強謹識
-
中華民國八十二年三月二十九日
-
雙湖園闢建記要〉
-
菜園南低窪濕地長年湧泉,經兵工屬,築壩攔水完成開元湖闢建。湖成,濱海仍有地下水滲流出海,為珍惜水資源,遂於下游動員官兵增建惜源湖,藉以匯集泉流。本園合開元惜源兩湖而名,然此臨海區素為候鳥棲息之處,常引愛鳥人士佇足觀賞,特建觀鳥長廊並與九如橋及涼亭規劃為一整景觀。湖畔則綴以草木綠化,景緻宜人。全區兼具蓄水美化休閒賞鳥多重功能。
-
為激勵軍民珍惜水源,共同美化環境及表彰建園官兵辛勞,特為文誌念。
-
澎防部司令官宋川強謹識
-
中華民國八十三年二月四日
-
#感謝黃明光經理口述指導
-
文字來源|許玉河老師
-
水源地最南端的小海灣(今雙湖園賞鳥區)一帶則因為是附近地下泉水的出海口,而被稱為「港仔川」。
-
資訊引用|《馬公市各里小地名》
修正建議回報