Penghu.info|澎湖知識服務平台

萬善碑記

閱讀時間 ── 1 分鐘內

光緒6年(1880),參與倡設好善堂的網垵西埔許清香及許清省,因見八罩荒塚累累、棺骸暴露,乃發起聘專人前來修義塚、收散骸,名為「萬善同歸所」,同時立「萬善碑記」,載明興建緣由,可惜如今碑已佚失。今載伊能嘉矩所錄碑文如下:
-
八罩澳荒塚累累殘碑斷碣甚於媽宮且狐狸久侵棺骸暴露心甚傷之有志未逮適媽郊聘延泉南禹龍陳先生修義塚爰集同人商議亦就澳中櫸其牛眠以收散骸僉曰義舉遂捐貲邀同陳德允(充)先生極力辦理事既完竣宜登數語以誌同人樂助之誠焉耳是為誌光緒六年歲次庚辰元月日太學生許清香清省記。
-
資訊引用|《望安鄉志》
知識錯誤回報


隱藏連結